Är alla lika inför lagen?

Sedan Sverige uppdaterade lagen rörande hasardspel den 1a januari i år har ett flertal casino-operatörer blivit bötfällda. Det handlar i vissa fall om summor i tio miljonersklassen.

Under denna tid har det statligt ägda Svenska Spel inte fått någon reprimand trots att Svenska Spel erbjudit spel på matcher där minderåriga spelare deltagit.

Jag tror många håller med om att Svenska Spel och viss mån också ATG, i alla fall till en början, varit lika aggressiva som sina konkurenter i sin marknadsföring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>