Figyelem! Az online sportfogadó oldalak 2023 Január 1-étől fogadhatnak magyar játékosokat. Az oldalon megjelenő ajánlatok ekkortól lépnek érvénybe.

Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn (nedan kallat "denna policy") får du information om hur "nyacasino.se" hanterar dina personuppgifter och den information du delger oss. Denna policy gäller våra hemsidor, appar, tjänster eller produkter som hänvisar till policyn. Med hjälp av denna policy kan du lättare förstå de uppgifter vi samlar in, hur uppgifterna blir hanterade och anledningen till att vi samlar in dem. Vidare beskriver denna policy vem vi delar dina uppgifter med, vilka rättigheter du har beträffande insamling och delning av uppgifterna samt andra frågor gällande säkerhet och integritet. De personuppgifter du tillhandahåller kommer att bli behandlade i enlighet med denna policy. Du kan ta del av informationen via hemsidan för "nyacasino.se". När du läser policyn godkänner du samtidigt att dina uppgifter kan bli hanterade på det sätt som är angivet i den. Skulle du ha något emot denna policy ska du inte använda webbplatsen eller dela dina personuppgifter med oss. Behandlingen av personuppgifter av "nyacasino.se" sker i enlighet med GDPR, nedan kallat dataskyddslagen. Vi på "nyacasino.se" är personuppgiftsansvariga enligt lagen, eftersom vi bestämmer hur och varför vi behandlar personuppgifterna.

Så skyddar vi dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig blir skyddade av system och processer av absolut högsta standard. Vi följer också tillämplig lag för att hålla din information säker. Dina personuppgifter behandlas enbart om det behövs av legitima och verkliga skäl utifrån de rättsliga grunder som finns i GDPR. Vi har alltid som mål att de uppgifter vi har om dig ska vara korrekta och uppdaterade.

Behandling utifrån våra legitima intressen

Om vi har ett kommersiellt eller affärsmässigt skäl för behandling av dina personuppgifter innebär det att ett legitimt intresse finns. När det sker är vi ålagda att skydda dina personuppgifter och även hur de blir behandlade. Vi säkerställer också att behandlingen är rättvis såväl för dig som för intressenten. "Nyacasino.se" informerar dig när vi beslutar oss för att behandla din personliga information på grund av legitima intresse. Vi meddelar även vilka våra legitima intressen är. Du kommer också få möjlighet att ställa frågor om behandlingen samt komma med invändningar om du så önskar. Om våra grunder för behandlingen står över din rätt att invända är vi dock inte skyldiga att avsluta behandlingen av dina personuppgifter.

Behandling som är baserad på ditt samtycke

Det är inte bara ditt samtycke som ligger till grund för tillåtelsen att hantera dina personuppgifter. Vi förlitar oss på en rättslig grund i de fall det finns och enbart på samtycke i andra fall. När dina personuppgifter blir behandlade utifrån ditt samtycke har du rätten att återkalla samtycket. Om så är fallet har vi rätt att undersöka om vi har någon annan rättslig grund till att hantera och behandla din information. Ditt samtycke måste alltid uttryckas på ett tydligt sätt för att gälla. Om du tar tillbaka ditt samtycke men vi har en annan rättslig grund för behandling av dina personuppgifter kommer vi att meddela dig om det. Samtycke är med andra ord inte den enda grund som ger oss rätt att behandla dina personuppgifter.

Lagring av din information

Om det finns legitima ändamål lagrar vi dina personuppgifter under en begränsad tid. Vi skyddar också informationen från radering av misstag vilket innebär att en viss fördröjning kan förekomma från det att du raderar något tills det försvinner helt från våra system.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Det finns en möjlighet att dina personuppgifter delas med en auktoriserad tredje part i fall där det krävs. En tredje part kan till exempel vara enheter inom "nyacasino.se", myndigheter som arbetar med brottsbekämpning, tillsynsmyndigheter eller marknadsföringsleverantörer. Det kan också vara en tredje part som du samtyckt delning med. En tredje part kan befinna sig både inom och utanför EU/EES. Vi säkerställer alltid säker överföring av dina personuppgifter och att lämpliga dataskyddsåtgärder blir använda. Din information kan även bli delad med våra affärspartners och dotterbolag samt nya innehavare av vår verksamhet.

Dina rättigheter över dina uppgifter

Du som person har en del rättigheter över de personuppgifter vi behandlar. De är som följer: • Rätt till åtkomst – Det är din rättighet att be oss om information gällande hur dina personuppgifter behandlas samt att få åtkomst till de uppgifter vi har om dig. • Rätt till rättelse – Om vi har uppgifter om dig som är felaktiga har du rätten att begära en rättelse av dem. • Rätt till radering – Du kan alltid be oss att radera dina personuppgifter, vilket vi gör om det är tillämpligt. • Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i de fall vissa krav är uppfyllda. • Rätt att återkalla samtycke – Har du lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket. • Rätt att invända mot behandling – Under specifika omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. • Rätt att lämna in klagomål – Om du anser att "nyacasino.se" har inskränkt dina rättigheter i behandlingen av personuppgifter har du rätten att lämna ett klagomål till lämplig tillsynsmyndighet.

3000kr + 100 Freespins

Välkomstbonus